حکومت اسناد قابل‌قبول مبنی بر دست‌گیری متهمان قتل یما سیاووش ارائه نماید.

   امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحۀ تویترش از بازداشت عاملان قتل یما سیاووش خبر داده است. اگر این خبر با واقعیت هم‌خوانی داشته و بازداشت شدگان عاملین اصلی قتل سیاووش باشند، می‌تواند خبر خوبی باشد. حکومت باید هر چه زودتر اسناد مرتبط به این بازداشت را که بازگوکنندۀ رابطه افراد بازداشت‌شده به…