نی درآیین رسانه ها

هشت صبح : نی: دولت باید چهار خبرنگار بازداشت شده از سوی امنیت ملی را رها کند اطلاعات روز : نی خواستار رهایی فوری خبرنگاران بازداشت‌شده در قندهار شد صبح کابل : نی: خبرنگاران بازداشت‌شده در کندهار هرچه زودتر آزاد شوند خبر گزاری نشانه : دفتر «نی» خواهان رهایی چهار خبرنگار بازداشت شده از سوی…