یکی از مسوولان رادیو تعلیم السلام در ولایت قندهار به دیدبان رسانه های نی می‌گوید؛ ساعت یازده و سی دقیقه‌ی امروز پنج شنبه چهارم میزان، سربازان امنیت ملی، وارد دفتر محلی رادیو تعلیم السلام در ولایت فراه شده نشرات را متوقف کرده و پنح کارمند این رسانه را باخود برده اند.
نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان، این عمل امنیت ملی در ولایت فراه را خلاف قانون دانسته و تاکید می‌کند هر شکایت از رسانه ها بر مبنای قانون باید از مجرای کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای پی‌گیر کردد.
نی از ریاست امنیت ملی می‌خواهد، هر چه زودتر کارمندان این رادیو را رها ساخته و در این مورد وضاحت بدهند.
نی این مسله را با ریاست عمومی امنیت ملی در کابل در میان گذاشت، مسوولان مربوط در زمینه‌ی امینت خبرنگاران در ریاست عمومی امنیت ملی، از بررسی این مسله اطمینان دادند اما تا نشر این خبر، در زمینه‌ی تایید و یارد اقدام آن اداره مبنی بر ادعای دستگیری پنج کارمند رسانه در فراه، چیزی به اداره‌ی نی مواصلت نکرده است.