امروز جمعه پنجم میزان، دفتر نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، به تعدادی از خبرنگاران جلیقه‌ و کلاه ضد گلوله به طور امانت توزیع کرد، تا در صورت نیاز، هنگام پوشش انتخابات از آن استفاده نمایند. لباس‌های یادشده را وزارت داخله به گونه‌ی موقت در دست‌رس نی قرار داده است.
استفاده از این البسه که شامل کلاه و جلیقه‌ی ضد گلوله می‌شود، به‌گونه اختیاری و فقط جنبه‌ی پیش‌گیرانه دارد.
قابل ذکر است که در گذشته هر باری که خبرنگاران جراحت برداشته و یا شهید شده‌اند، یکی از دلایل آن، به تن نکردن جلیقه‌ی ضدگلوله دانسته شده است.