آقای نیک‌زاد به دیدبان رسانه های نی می‌گوید؛ ساعت پنح و سی دقیقه‌ی عصر امروز جمعه پنجم میزان، زمان برگشت از یک مراسم فاتحه، سوار بر موترسایکل با همسرش بود که دو فرد ناشناس مسلح در مقابلش کمین کرده و به گلوله باری پرداخته است.

نیک‌زاد افزود؛ « من سرعت موترسایکل را زیاد کردم تا سریع از محل دور شوم اما یک گلوله در پایم اثابت کرد.»
نیک‌زاده پس از دور شدن از محل گلوله باری به خانه‌ای در نزدیکی محل رفته و برای یک ساعت پناه گرفته است.
آقای نیک‌زاد می‌گوید؛ « افرادی که کلوله باری کردن را من نتواستم حدس بزنم که دزدان مسلح بودند ویا از گروه طالبان».
حالا وضعیت صحی آقای نیک‌زاد کاملن خوب است.
نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان،ضمن این که خواهان بررسی این مسله از سوی نهاد های امنیتی است یک بار دیگر و با تاکید از نیروهای امنیتی می‌خواهد که امنیت خبرنگاران و رسانه ها را در زمان انتخابات در اولویت خویش قرار دهند.