پنج خبرنگار رسانه های مختلف در ولایت هلمند ادعا دارند از سوی پولیس مورد توهین قرار گرفته و تهدید شده اند.
عبدالعزیز صفدری، خبرنگار خبرگزاری شین‌هوآ، صفت الله زاهدی خبرنگار سلام تایمز، عبدالله همیم خبرنگار طلوع نیوز، رفیع الله پشتون خبرنگار محلی تلویزیون ژوندون و عبدالولی توحید خبرنگار رادیوی محلی میلمه در ولایت هلمند، پنج خبرنگاری هستند که مدعی اند از سوی پولیس توهین و تهدید شده اند.
عبدالعزیز صفدری خبرنگار خبرگزاری شین‌هوآ به دیدبان رسانه های نی می‌گوید؛ ساعت یک وسی بعد از ظهر یکشنبه هفتم میزان، انفجاری در قراول دوم فرماندهی امنیه‌ی ولایت هلمند رخ داد و خبرنگاران هم برای پوشش این رویداد به فرماندهی رفتند. قراول دوم از قراول اول حدود پنج‌صد متر فاصله دارد، همین که خبرنگاران از قراول اول گذشتند، یک موتر رنجر که بر درب آن «پولیس تروریزم » نوشته شده بود آمد و به خبرنگاران گفتند عکس برداری نکنید. صفدری افزود؛ « دو تن در موتر رنجر بودند و صدا زدند که عکس برداری نکنید، با این که ما عکس نمی‌گرفتیم، پولیس به طرف خبرنگاران هجوم برده ابتدا دشنام دادند و سپس بالای خبرنگاران دست بلند کردند».
به گفته‌ی صفدری با این که آمر امینت فرماندهی پولیس نیز آنجا حضور داشت و دشنام سربازان پولیس را می‌شنید اما هیچ واکنشی نشان نداد.
در همین حال، صفت الله زاهدی خبرنگار سلام تایمز به دیدبان رسانه های نی می‌گوید؛ ما پنج خبرنگار به محل انفجار رفتیم، بعد از گذشتن از قراول اول یک کارمند بخش تروریزم فرماندهی پولیس مار را تهدید کرد که کمره تان را می‌شکنم شما نباید به ساحه نزدیک شوید. زاهدی افرود؛« وقتی به نزدیکی محلی انفجار رسیدیم سربازان پولیس به سوی ما آمده و به دشنام دادن شروع کردندو مانع تصویر برادری مان شدند».
زاهدی می‌گوید؛ با اینکه آمر امنیت فرماندهی آمد و با خبرنگاران مصاحبه کرد اما پولیس به خبرنگاران اجازه نداد تا از محل انفجار تصویر برداری کنند.
دیدبان رسانه های نی با تلاش های مکرر موفق به دریافت پاسخ از سوی فرماندهی امنیه‌ی هلمند نشد.
نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان از کمیته بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران در وزارت داخله می‌خواهد، این مسله را به گونه‌ی جدی بررسی کرده و با عاملان این بدرفتاری برخورد قانونی صورت گیرد.
نی اسناد و شواهد بدرفتاری پولیس با این خبرنگاران در هلمند را که شامل تصاویر ثبت شده است با کمیته بررسی قضایای خبرنگار به زودی در میان می‌گذارد.