به اساس سروی که دفتر نی در سراسر کشور انجام داده است، تعداد کارمندان رسانه‌ای که به کرونا مبتلا شده‌اند، به‌مراتب بیش‌تر از آن آماری است که تا حال در موردش صحبت شده است.

دفتر نی دریک همه‌پرسی از رسانه‌های کشور به آمار دست‌یافته است که نگران‌کننده و حتا می‌تواند خطرناک باشد.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی روز (سه‌شنبه، 10 سرطان) در نشست خبری ای که در دفتر نی حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان راه‌اندازی گردیده بود به رسانه‌ها گفت:” بر بنیاد سروی که این نهاد انجام داده است، ۹۵۳ کارمند رسانه‌ای مصاب شده شفا یاب و یا در حال مبارزه با این وایرس اند؛ اما از این میان 6 تن آن‌ها تاکنون جان باخته‌اند.

بر اساس یافته‌های دفتر نی تعداد بانوان خبرنگار به‌مراتب کم‌تر از آقایان به این وایرس مصاب شده اند  را نشان می‌دهد شده اند، همچنان خبرگزاری‌های آنلاین کم‌ترین مصاب شده را در میان رسانه‌ها داشته‌اند.

مبتلایان به کوید 19 در کابل و ولایت‌های هم‌جوار به 568 تن می‌رسند. در زون جنوب و کندهار 171 تن  مصاب داشته‌اند. در ولایت هرات و ولایت های هم‌جوار آن 120 تن مصاب، در ولایت بلخ و ولایت های  مربوط شمال 89 تن  مصاب به کرونا شده اند. در زون شرق، ننگرهار 6 تن مصاب گزارش داده‌شده است.

آقای خلوتگر از مدیران رسانه‌ها خواست تا به صحت کارمندان‌شان به گونۀ جدی توجه داشته باشند. به گفتۀ او: “هیچ گزارشی ارزش صحت‌مندی یک خبرنگار را ندارد”.

قابل یادآوری که در اخیر کنفرانس خبری رسانه‌های حاضر در نشست خبری  به تعداد  40 دست  لباس محافظتی محافظ روی و رهنمود در مورد جلوگیری از مصاب شدن به وایرس کرونا نیز به نماینده‌های رسانه‌ها توزیع گردید.