این کتاب در سه بخش؛ «افراط‌گرایی و رسانه»، «آزادی بیان و چالش‌های جدید» و «سایه‌های سیال و تنوع جهانی» در ۲۱ فصل به زبان انگلیسی چاپ شده است. نویسنده‌گانی از ناروی، ترکیه، بنگلادیش، افغانستان، اندونیزیا، پاکستان و عراق این کتاب را نوشته‌اند که گردآوری آن توسط پروفیسور الیزابت آیده، رییس دانش‌کده‌ی مطالعات رسانه‌ای، پروفیسور کریستین سکِر استاد دانش‌کده‌ی مطالعات رسانه‌ای و پروفیسور نیل موتلیور استاد دانش‌کده‌ی مطالعات رسانه‌ای دانش‌گاه اسلو متروپولین صورت گرفته است.

فصل ۱۳ این کتاب در مورد افغانستان و رسانه‌های این کشور است. این فصل زیر نام «رسانه‌های افغانستان؛ شناوری در میان نیروهای محدودکننده و دشمنان» به بررسی وضعیت رسانه‌های افغانستان پرداخته است. عبدالمجیب خلوت‌گر نویسنده‌ی این فصل کتاب می‌گوید که کوشش کرده است تا هم دست‌آوردهای آزادی بیان و هم چالش‌های آن را بنویسد تا باشد که یک تصویر منصفانه از رسانه‌های افغانستان برای جهانیان ارائه گردد.
قابل تذکر است که این کتاب هفته‌ی گذشته در جاکارتا پایتخت اندونیزیا برای باراول رونمایی شده بود.