به فرهنگ معافیت از مجازات باید به‌صورت کل خاتمه داده شود.

     2 نومبر مصادف است با روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران. از این روز در حالی در کشور یادبود به عمل می‌آید که از سالها بدین سو خشونت در برابر خبرنگاران جریان داشته و خبرنگاران از آن رنج می‌برند. سازمان‌های بین‌المللی حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها نیز از…

نی درآیین رسانه ها

هشت صبح : نی: دولت باید چهار خبرنگار بازداشت شده از سوی امنیت ملی را رها کند اطلاعات روز : نی خواستار رهایی فوری خبرنگاران بازداشت‌شده در قندهار شد صبح کابل : نی: خبرنگاران بازداشت‌شده در کندهار هرچه زودتر آزاد شوند خبر گزاری نشانه : دفتر «نی» خواهان رهایی چهار خبرنگار بازداشت شده از سوی…