صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 14 الی 17  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. ایمیل ظهیراباسین امرخیلسمیع الله هلالجان اغا صالحویدان مینوالهارون هلالشفیع الله کاکرادریس ولی زادهبرکت اللهرضا الله مقیم زیخانم وزیر عابداسدالله ماهر احسان زیثنا الله مومندآمنه خان عزیزیتورپیکی حقیار…

صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 7 الی 11  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. عبدالکریم عظیمالینا کریمیعبدالعزیز احمدیحلیم خطیبیعزیز احمد عزیزعصمت الله جاویدفاخره محسنیهارون ایثارمنصوره فروخیمرتضی پژواک الینا کریمی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Elina-Karimi-Report.mp3 عبدالعزیز احمدی حلیم خطیبی عزیز احمد عزیز عصمت الله جاوید فاخره…

صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 14 الی 17  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. ذاکره حسن زادهماه‌جبین احمدیسید عدیل ساداتهیلی شیرزادظفرالدین نوروزیبسم‌الله رحیمینجوا حلیمیاحمد فهیم نیکزادرامین اسلمیمرسل منیراصلیه احمدزیفرشته اسلم‌زادهقیس رحیمی ذاکره حسن زاده ماه‌جبین احمدی سید عدیل سادات هیلی شیرزاد…

صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 7 الی 10  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. لیاقت لایقفخریه رادفرسکینه امیریفاطمه هلیامحمد نسیم صمیمنجیب الله دقیقرخسار حمیدیعبدالمطالب فراجیصدف رضاییادیب احمدزیعبدالطیف فرزادخیرالبنات سادات لیاقت لایق فخریه رادفر سکینه امیری فاطمه هلیا محمد نسیم صمیم نجیب…

کارگروه تخنیکی برای بررسی طرح تعدیل قانون رسانه‌ها یا لغو این طرح ایجاد شد

چهارشنبه 4 سرطان، جلسۀ کارگروه مشترک حکومت و رسانه‌ها به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری فیصله نمود تا کارگروه تخنیکی متشکل از نمایندگان حکومت و رسانه‌ها برای بررسی طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی ایجاد شود.

هر شکایتی از رسانه باید از مجرای کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ای رسیدگی صورت گیرد

دیروز دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک از طرف مجلس نمایندگان بخاطر وضاحت دادن در مورد نشر گزارش تحقیقی پیرامون قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی از افغانستان به پاکستان، خواسته شد.

ادعا می‌شود که بیماری کووید ۱۹ جان چهارمین کارمند رسانه ای را نیز گرفته است.

نی در کمال تأثر، خبر مرگ نوید عظیمی خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان، که گفته می‌شود به بیماری کووید 19 مصاب شده بود را دریافت کرد. بنا بر گفته همکارانش، آقای عظیمی حدود یک هفته قبل به این بیماری دچاره شده بود.