عبدالحمید هوتکی گرداننده‌ی برنامه‌های خبری رادیو هیواد در ولایت قندهار در یک انفجار کشته شد

صدیق‌الله خلیق رییس رادیو تلویزیون هیواد در ولایت قندهار به دیده‌بان رسانه‌های نی می‌گوید؛ هوتکی حوالی هشت‌ونیم شب گذشته در اثر انفجار ماین جاسازی شده در نزدیکی دفتر کمپین تیم دولت‌ساز، زخم برداشته بود و به بیمارستان منتقل گردید، اما صبح امروز چهار شنبه، سوم میزان درگذشت.

دعوت برای درخواست

برنامه آموزش عالی گزارشگری تحقیقی دفتر انترنیوز تحت برنامه “رسانه” که توسط ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده حمایت میگردد درخواست برای اشتراک در سومین دور آموزش گزارشگری تحقیقی که در ماه نوامبر در کابل برگزار می شود را می پذیرد. “رسانه” یک برنامه سه ساله بوده و هدف آن حمایت از سکتور رسانه های…

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش برای مدت 10 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 9 تن شرکت کرده بودند. حماسه حمیدپورصمیم شکور زادهلیزا میرزادزهرا سعیدیعبدالله ولیزادهیحیی نوریمحمدجواد اعتمادفرشته سخیزادهاحمد سیر صافی حماسه حمیدپور_رادیو طلوع خورشید[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Hamasa.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] صمیم شکور زاده_رادیو دانش[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Samim.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] لیزا میرزاد_رادیو برین[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/liza.docx” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] زهرا سعیدی_رادیودنیا[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/09/Zahra.pdf”…

یک‌بار دیگر رسانه‌ها صدمه دیدند و در کنار خساره‌های مالی هم‌کاران رسانه‌ای ما جراحت برداشتند.

در انفجار موتر بمب، در حوزه نهم امنیتی شهر کابل پنج کارمند رسانه‌های چاپی دولتی مرتبط به مطبع آزادی زخمی شدند.ضیا بومیا رییس مطابع آزادی به دیدبان رسانه های نی می‌گوید؛ در انفجار صبح امروز مدیر مسوول روز نامه انیس و چهار تن از کارمندان مطبع آزادی به گونه‌ی سطحی زخمی شدند. از سوی دیگر…

 درخواست رسمی به خاطر گنجانیدن هفته‌ی رسانه های اجتماعی در تقویم ملی تحویل دولت شد 

    نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان در هفته‌ی رسانه های اجتماعی در کنار این که کارزار« به حق معنوی دیگران احترام بگذاریم» را به راه انداخت، در نامه‌ی رسمی از ورات اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان خواست تا هفته‌ی رسانه های اجتماعی شامل تقویم رسمی افغانستان گردد.

اساسات خبرنگاری

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 20 تن شرکت کرده بودند. حماسه حمیدپورلیدا احمدیمهاجر عظیمیسالمه نظامیمنزلماه نصرتنگینه شیرزادفوزیه احمدیعاصیه تاجزهرا مسکین یارهدیه همدلهما ساداتلیزا احمدیحسنیه ساداتفتانه امیریفایزه محمدیزهرا سعیدیفرشته سخیزادهفرشته ذاکریلیزا میرزادمونسه رسولی حماسه حمیدپورـ دانشګاه پروان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Hamasa-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] لیدا احمدی_ دانشگاه پروان[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Leda-Amadi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]…