خبرنگار آژانس خبری آوا ادعا می‌کند که سخنگوی والی بامیان وی را تحقیر و توهین کرده است

سیدمهدی بهزاد خبرنگار آوا، در گفت‌وگو با دید‌بان رسانه‌های نی می‌گوید که سه روز پیش (پنجشنبه، ۱۰ دلو) به دفتر والی بامیان مراجعه کرده و خواستار ترتیب یک مصاحبه در مورد وضعیت دشوار مغاره‌نشینان در این ولایت شده است.

حکومت باید اقدامات لازم و عملی را برای حفاظت از رسانه‌ها در ولایت فراه روی دست گیرد

ادعا شده که مخالفان مسلح دولت، شماری از رسانه‌های ولایت فراه را تهدید می‌کنند. یکی از مسئولان این رسانه‌ها به دیدبان رسانه‌های دفتر نی گفته است که طالبان دو هفته است که رسانه‌ی وی را تهدید می‌کنند.

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. رمزیه احمدیآرزو ملک زادهسویسشمیلا مرادیفرهنگیز سروریفضیله سکندرینیلوفر انوریمرضیه اکبریرحیمه عثمانیفروزانستایش رمزیه احمدی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/رمزیه-احمدی-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] آرزو ملک زاده[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/زنان-وصلح.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] سویس[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/سویس-از-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] شمیلا مرادی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/شمیلا-مرادی-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فرهنگیز سروری[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/فرهنگیز-سروری-از-ولایت-بغلان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فضیله…

اساسات ژورنالیزم ۶- ۱۶ دسمبر ۲۰۱۵

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن شرکت کرده بودند. روزالدین احمدیبادر امیرزیسبحان الله اسحاق اسماعیل روزالدین احمدی رادیو انعکاس بادر امیرزی رادیو انعکاس سبحان الله رادیو انعکاس اسحاق رادیو انعکاس اسماعیل رادیو انعکاس Previous tab Next tab

گزارش دهی پارلمانی

نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان در جریان سال های  ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶  برنامه های آموزشیِ را تحت عنوان گزارش‌دهی پارلمانی ،گزارش‌دهی در راستای مبارزه علیه فساد اداری و گزارش‌دهی ازقاچاق انسان، در کابل و ولایت های بلخ،هرات،ننگرهار و قندهار برای رشد توانایی‌ها و مهارت‌های خبرنگاران به‌راه انداخته بود. دراین‌جا شما می‌توانید تاثیر این آموزش‌ها را در…

گزارش از قاچاق اجباری انسان

<p> نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان در جریان سال های  ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶  برنامه های آموزشیِ را تحت عنوان گزارش‌دهی پارلمانی ،گزارش‌دهی در راستای مبارزه علیه فساد اداری و گزارش‌دهی ازقاچاق انسان، در کابل و ولایت های بلخ،هرات،ننگرهار و قندهار برای رشد توانایی‌ها و مهارت‌های خبرنگاران به‌راه انداخته بود. دراین‌جا شما می‌توانید تاثیر این آموزش‌ها را…

گزارش از قاچاق اجباری انسان

<p> نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان در جریان سال های  ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶  برنامه های آموزشیِ را تحت عنوان گزارش‌دهی پارلمانی ،گزارش‌دهی در راستای مبارزه علیه فساد اداری و گزارش‌دهی ازقاچاق انسان، در کابل و ولایت های بلخ،هرات،ننگرهار و قندهار برای رشد توانایی‌ها و مهارت‌های خبرنگاران به‌راه انداخته بود. دراین‌جا شما می‌توانید تاثیر این آموزش‌ها را…

گزارش از فساد

<p> نی حمایت کننده‌ی رسانه های آزاد افغانستان در جریان سال های  ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶  برنامه های آموزشیِ را تحت عنوان گزارش‌دهی پارلمانی ،گزارش‌دهی در راستای مبارزه علیه فساد اداری و گزارش‌دهی ازقاچاق انسان، در کابل و ولایت های بلخ،هرات،ننگرهار و قندهار برای رشد توانایی‌ها و مهارت‌های خبرنگاران به‌راه انداخته بود. دراین‌جا شما می‌توانید تاثیر این آموزش‌ها را…

برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

<p> ۲۱_۲۵ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۰ تن که ۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. رحمان الله افغان زیسیدعمر سهارسهیل احمدریس خانفردوس بشرملمحمد جلالاتل خانعبدالباسطشفیقه زاخیلمژده فطرت رحمان الله…