برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

<p> ۲۱ _۲۴ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۴ روز در داخل دفتر نی دایر گردید.در این آموزش به تعداد۱۱ تن که ۳ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. احمدلله سمون سعدیه پوپل عبدالقادر تکین امید سمورالماس انیلمحمد خان سید حمید هاشمی روف ځلاند…

برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

۲۱ _۲۵ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۷ تن که ۷ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. نسرین امینیفایزه عسکرینفیسه امیرینعمت الله شایانسید ظاهر عدیلیالهام حسین قاطعمحمد جواد اسلمینجیب الله…

برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

<p> ۱۶_۱۸ جولای ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۸ تن که ۶ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. نقیبه بارکزیمرضیه حسینیاحمد رشاد سخیزادهوحید کاتبیصدرالدین جامعطاهره رساسمیراهما علیزیسونیا احمدینورگل عزیزیعبدالکریمرامین فرهمندعبدالصبور محبزادهحمزه پیمانعزت اللهعزیز احمدحشمت…

برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

۱۴_۱۸ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۰ تن که ۳ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. حشمت الله خراسانیاحمد زبیر عارفمرسل منیرریا محمد رهامحمد رحیم کاشفیابوبکر صدیقفاطمه فرامرزمحمد فهیم یاوریمحمد…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۳- ۵ اپریل ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن  شرکت کرده بودند. احسان الله احسانخمینی سجادبصیر احمدنورآغا حقیارنجیب الله سرورینسیم خان ولسینسیم خان ولسیبریالی بهیرخانزاده همرازجان آغا سعیدی نور احمد احمدیمجاهد اقبالزیقیدالله…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

۱۹_ ۲۱ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۵ تن  شرکت کرده بودند. نادر خان عارفعبدالحکیم تندمجاهد اقبال زیثنا الله مومندعباسبلال احمدیارپاکیزه فیضیبشیرههما صفابی بی سوده سعیدیفاطمه نظیفه بارکزیبسنوره صفاسایره سلیمزرغونه سحر نادر…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۹- ۲۱ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۸ تن شرکت کرده بودند. عبدالصمدمحمد رضاعنایت الله هیوادملسمیع الله وفاخان محمدمجیب الله امیدنصیب احمد ارمانیعبدالباقی رحیمیفضل احمد فیضینظیر احمد منتظرهدایت الله مهتممطاهر خانشریف…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۱_۱۳ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۷ تن که ۱۶ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. راضیه محمدیشریفه اتمرقدسیه انصارینیلوفر احمدحمیده همدردعزیز مبارزمرسل امیریهوا مجتحید زادهرابعه غزنویدریا روفیشکریه…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۱- ۱۳ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۸ تن که۱۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. خوشحال سیلابعبدالکریم عظیمکبرا متیناریا یزدان پناه حشمت الله یزدان پناهمیلاد عشرقزادهزینب سپهرقیس الدین علی زادهفاطمه سروریپریسا…

آزادی بیان و دستاوردهای رسانه‌ها نباید قربانی گفت‌وگوهای صلح شود

صلح خواست و آرزوی مردم افغانستان است. مردم به‌خاطر نیل به‌ صلح سال‌هاست قربانی می‌دهند. به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر گفت‌وگوهای صلح در صدر اولویت‌بندی‌های کشورهای کمک‌کننده‌ی افغانستان و به‌ویژه ایالات متحده‌ی آمریکا قرار گرفته است.