کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۷_۱۹ اپریل۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۱ تن که ۲ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. عبدالصبور امرخیلصدف مستثناشمس الله همدیحیدر محمد نظریعبدالوهاب شهیرجاوید بهرام خیلمحمد تقی صدیدخواجه مسیح الله صدیقیعابد…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۱۹- ۲۱ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۲۶ تن که ۱۰ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند خدیجه کوهشانمحمد نصیر مرادیناصر احمد انوریعبدالولی نبی زادهاحمد جاوید نیازیفواد نورزیوحیدالله صالحینفیسه یعقوبیرحیمه…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

<p> ۲۶_۳۰ مارچ ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵روز در داخل دفتر نی در ولایت ننگرهار برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۵تن شرکت کرده بودند. خالد امانیویدان مینه والنورالله صافیسیدرحمانامین اللهعبدالکبیر اغامحمدشاکرجاوید صافیمصطفی میاخیلامین جرتعزیزخان استانکزیاباسین امرخیلعباس احمدزیشهزاده شینوارینصرت اللهاسماعیل خالد امانی_رادیو سباون[wonderplugin_pdf…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

<p> ۱۹ _۲۳ فبروری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵روز در داخل دفتر نی در ولایت ننگرهار برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۷ تن شرکت کرده بودند. شریف الله معروف جاوید صافی زبیح الله ضیاوالحق ولیاسلام الدین شینوارینذیر وطنوالموسی خوگیانی شریف الله معروف…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

<p> ۲۲_۲۴ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی در ولایت هرات برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۹ تن که ۹ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. آرزو یحیی زاده خلیل احمدحبیبی عبدالعزیز احمدیاحمد فهیم فرجام طاهره…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

۲۱ _۲۳ فبروری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی در ولایت هرات برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۵ تن که ۱۰ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. فاطمه رحیمی فرشته کریمیبصیره رادمنیشزهره اسماعیلی ترنم خدابخشیعزت الله غفوری…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

۱۹- ۲۱ فبروری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۷ تن که ۸ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. صدف شبانه مهنا نیلوفر شکیلا مریم سارا نبیلا حشمت الله مجیب اللهاحسان الله…

کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون عمل کرده و باید به قانون تمکین کند

نامه‌یی به دفتر نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان رسیده که از نشانی کمیسیون مستقل انتخابات به دادستانی ‌کل فرستاده شده است. در این نامه از دادستانی کل خواسته شده تا روزنامه‌ی هشت صبح و نویسنده‌ی مقاله‌‌ای پیرامون تخطی‌های کمیسیون انتخابات را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۸

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری_ننگرهار ۵ـ۸ مارچ ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۴ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۹ تن که ۴ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. بلال احمد یارضیاالرحمانعبدالحکیمهما_AWNسیاره سلیم_ARTگل ولی زاواکمدینه_AWNهدیه _ AWNمجاهد_رادیو منار بلال احمد…

کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری سال ۲۰۱۸

رادیو ژونالیزم پیشرفته_کندهار ۱۲_۱۵ مارچ ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۹ تن  شرکت کرده بودند. عبدالوسع وصالسید معصوم اغاعبدالوارث نورینصیب الله صابرملنذیر احمد منتظرطاهر خانقدرت الله محمدیهدایت اللهنصیر احمد میرزایی عبدالوسع وصال_رادیو روبینا ۲۰۱۸/۵/۷ https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Wasi-Wesal-.mp3…