دستورنامه‌ی وزرات داخله دهن روزنامه‌نگاران را در ولایت جوزجان بست

شماری از خبرنگاران محلی در ولایت جوزجان در اعتراض به محدویت‌هایی که از سوی وزارت داخله وضع شده، دهن‌های‌شان را بستند. این خبرنگاران می‌گویند که «وضع محدودیت در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات از سوی وزارت داخله، خبرنگاران را برای دسترسی به اطلاعات با مشکل جدی روبه‌رو ساخته است».