انفجار ماین باعث خسارات مالی به رادیو آرمان‌شهر در پلخمری شد

حوالی ساعت 8 شب یک ماین کنار جاده در نزدیکی دفتر رادیو آرمان‌شهر و هفته نامه شهر بانو واقع شش صد کوتی شهر پلخمری انفجار نمود که به گفته سید عظیم هاشمی مدیر مسوول رادیو آرمان‌شهر و سردبیر هفته نامه شهر بانو در ولایت بغلان، خسارات هنگفت مالی به این رادیو و دفتر هفته نامه…

از آزادی بیان باید حراست شود و نباید در نشست‌های ملی به این ارزش پشت پا زده شود

ام‌روز جرگه‌ی مشورتی صلح در کابل با حضور هزاران اشتراک کننده دایر شد. در جریان سخن‌رانی محمداشرف غنی، رئیس جمهور، یکی از شرکت کنندگان، خانم بلقیس روشن، با شعار «به طالبان جنایت‌کار، باج ندهید» می‌خواست که صدای اعتراض‌ش را بلند کند، اما با خشونت مواجه شده و صدای‌ش گذاشته نشد که بلند شود.

نی از توقف تعدیل قانون رسانه‌ها استقبال می‌نماید

    پس از آن که حکومت طرح تعدیل قانون رسانه‌ها را به شورای فرستاد و به مخالفت جامعۀ رسانه‌ای مواجه شد، کار گروه تخنیکی ای ایجاد شد تا به مسئله بررسی طرح تعدیل بپردازد. این گروه باید، یا به توقف فرایند کنونی تعدیل، یا به بررسی طرح آن می‌پرداخت. در دومین جلسه، این گروه…

صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 14 الی 17  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. ایمیل ظهیراباسین امرخیلسمیع الله هلالجان اغا صالحودان مینوالهارون هلالشفیع الله کاکرادریس ولی زادهبرکت اللهرضا الله مقیم زیخان وزیر عابداسدالله ماهر احسان زیثنا الله مومندآمنه خان عزیزیتورپیکی حقیار…

صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 7 الی 10  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. عبدالکریم عظیمالینا کریمیعبدالعزیز احمدیحلیم خطیبیزهره نجفیسید کبیر ساداتعزیز احمد عزیزعصمت الله جاویدفاخره محسنیهارون ایثارمنصوره فروخیمرتضی پژواک الینا کریمی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Elina-Karimi-Report.mp3 عبدالعزیز احمدی[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/Abul-Aziz-Ahmadi-and-Abdul-Wahed-Mofaker.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] حلیم خطیبی[wonderplugin_pdf…

صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 14 الی 17  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. ذکریا حسن زادهماه‌جبین احمدیسید عادل ساداتهیلی شیرزادظفرالدین نوروزیبسم‌الله رحیمینجوا حلیمیاحمد فهیم نیکزادرامین اسلمیمرسل منیراصلیه احمدزیفرشته اسلم‌زادهقیس رحیمی ذکریا حسن زاده[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/ذکریا-حسن-زاده.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ماه‌جبین احمدی سید…

صنف آنلاین حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 7 الی 10  جون 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. لیاقت لایقفخریه رادفرسکینه امیریفاطمه هلیامحمد نسیم سلیمنجیب الله دقیقرخسار حمیدیعبدالمطالب فراجیصدف رضاییادیب احمدزیعبدالطیف فرزادخیرالبنات سادات لیاقت لایق[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/لیاقت-لایق.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] فخریه رادفر[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/07/فخریه-رادفر.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]فخریه…