خبرنگاری تحقیقی

15- ۲۶جولای ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۱۱ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۸ تن شرکت کرده بودند. اکمل خوگیانیخیرالله پرهارخمینی سجادجاوید صافیابرار مومندریاض الله موقیمزیسمیع الله حلالمحب الله ماموند اکمل خوگیانی_ رادیو مینه۲۰۱۸/۱۰/۲۴ https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/123akm.mp3 خیرالله پرهار_ رادیو همیشه…

مقرره منع خشونت علیه خبرنگاران با مؤیده‌های قابل اجرا می‌تواند جزئی از راه‌کار پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت باشد

در آستانه‌ی روز جهانی «پایان دادن به فرهنگ معافیت از پی‌گرد عدلی جرایم علیه خبرنگاران» نی تاکید می‌کند که مقررۀ منع خشونت علیه خبرنگاران با مؤیده‌های قابل اجرای آن باید از سوی نهاد‌های رسانه‌ای در هم‌یاری با دولت، تصویب و به توشیح رییس جمهور برسد.

درخواست‌های کمیسیون مستقل انتخابات نباید باعث محدودیت بر رسانه‌ها شود

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که از ساعت ۱۲ امشب چهار شنبه ۲۵ میزان مرحله سکوت آغاز می‌شود و تمامی رسانه‌ها باید مرحله سکوت را مراعات کنند.  هم‌چنان کمیسیون مستقل انتخابات از رسانه‌های کشور خواسته است که رویدادهای امنیتی را بزرگ‌نمایی نکنند و تمرکز بیش‌تر‌شان را به فرایند انتخابات داشته باشند و مردم را تشویق…

شهادت یک تصویربردار محلی در انفجار ولسوالی رستاق- تخار

محمد آصف حکیمی از عکاسان محلی در ولسوالی رستاق ولایت تخار در انفجار امروز ۲۱ میزان سال روان در یک گردهمایی انتخاباتی، به شهادت رسید. او ۱۵ سال مصروف عکاسی و تصویربرداری بود و با کمره اش در تمامی محافل سیاسی و فرهنگی حضور داشت. شهادت آقای حکیمی ضایعه‌ی بزرگ برای شهروندان تخار محسوب مى‌شود.

خبرنگاری تحقیقی

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. رنگینهنجیبهساینه صالحه صالحیزرمینه همرازعارفه رنگینه ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/FATIMA.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] نجیبه ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Najeeba.14.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ساینه ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Saina.5.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] صالحه صالحی ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Saliha.12.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] زرمینه همراز ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Zarmina-.1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] عارفه ۲۰۱۸/۱۰/۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Arifa-….pdf” width=”100%” height=”600px”…

حکومت باید زمینه تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات را مساعد بسازد

چندی قبل «مرکز قانون و دموکراسی» در یک بررسی و درجه بندی قوانین، قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان را در رده‌ی نخست اعلام کرده و گفته است که بهترین قانون در شاخص حق دسترسی به اطلاعات است.

طرزالعمل نظارت و رسیدگی به تخطی‌ها و تخلفات رسانه‌ای مبارزات انتخاباتی باید هر چه زودتر بازنگری گردد

  کمیسیون مستقل انتخابات طرزالعمل نظارت و رسیدگی به تخطی‌ها و تخلفات رسانه‌ای مبارزات انتخاباتی  را در یازده ماده تصویب و به‌نشر رسانده است. نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از تصویب این طرزالعمل استقبال می‌کند. بررسی تخنیکی نی از طرزالعمل تصویب شده نشان می‌دهد که آنچه