حکومت پول‌های بده‌کاری‌اش به رسانه‌ها را نمی‌پردازد

دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان امروز دوشنبه ۱۶ سنبله، در یک نشست خبری گفت که بسیاری از رسانه‌های که توانایی پرداخت حقوق کارمندان شان را ندارد، ادعا می‌کنند که حکومت از آنان بده‌کار است و بده‌کاری‌اش را نمی‌پردازد.

۵۳ کارمند رسانه‌یی در چهار سال حکومت وحدت ملی کشته شدند

براساس یافته‌های دیده‌بان رسانه‌های دفتر نی، حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۸ میلادی ۵۳ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شده است، این در حالی است که از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۴ میلادی یعنی در ۱۴ سال، ۴۲ خبرنگار و کارمند رسانه‌یی کشته شده است.

اعلامیهٔ فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان

بر اثر تلاش های فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها، ریاست جمهوری به تاریخ  ۹.۲.۱۳۹۷  فرمانی را در مورد بخشوده گی تمامی جریمه های مالی رسانه و دریافت اصل باقیداری های رسانه ها از بابت صرفیهٔ برق، مالیات و حق الامتیاز فریکونسی  در اقساط هفت ساله، صادر کرد.

نی از نهادهای بین‌المللی به خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد تا جلو رقابت به‌خاطر نشر و پخش تصاویر موهن از پیامبر بزرگوار اسلام (ص) را بگیرند

نی راه اندازی رقابت در زمینه‌ی ساخت، نشر و پخش تصاویر موهن از پیامبر عظیم الشأن اسلام را نقض صریح آزادی عقیده بیان و آزادی ادیان می‌داند.

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. آرزو یحیی زاده آنتیلا بارکزیثریا رضاییثریا شجاعیفاطمه رحیمی فرشته رحیمی فرشته فاضلیمهناز حیدریصنم نیکزاد هدیه شریفی آرزو یحیی زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/آرزو-یحیی-زاده-نهاد-بانوان-خبرنگار.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] آنتیلا بارکزی۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/آنتیلا-بارکزی-نهاد-بانوان-خانه-خبرنگار.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ثریا رضایی ۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ثریا-رضایی-بافندگی-محصل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ثریا شجاعی ۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ثریا-شجاعی-رادیو-باران.pdf”…

اساسات خبرنگاری

این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) دایر گردید. فایزه عسکریبصیره مصممریحانه نیکزادزهرا حسن زادهسهیلا شجاعیسهیلا هاشمی عاطفه علی زادهفاطمه عزیزیقدسیه شجاعیلینا دانشجوندا عزیزیهما سادات کریمه شجاع زاده فایزه عسکری۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/Fayeza.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] بصیره مصمم۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/بصیره-مصمم.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] ریحانه نیکزاد۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/ریحانه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] زهرا حسن زاده ۲۰۱۸/۸/۲۷[wonderplugin_pdf…

تصحیح ضرورى

تعدادى رسانه‌هاى محترم در مورد کنفرانس خبرى روز پنج شنبه‌ى نى نوشته اند که گویا نى در کنفرانس خویش گفته است که طالبان رسانه‌ها را در غزنى مسدود کرده اند.