بیایید پاسخی به خدمات آقای مجاهد کاکر داشته باشیم نبود وی تا دیرها در جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان احساس خواهد شد

ضایعه‌ی جبران ناپذیری را که مرگ مجاهد کاکر به بار آورد، امروزه در سراسر افغانستان مطرح و به یک گفتمان کلان رسانه‌ای در کشور مبدل گردیده است.

حق دسترسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 17 و 18 مارچ 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. نوید هاشمیگلالی بابه کرخیلذبیح اللهجواد احمدینعمت الله طاهریپلوشه عظیمبهشته محمدینجم دین محمدیثریا رضاییطاهره سریرارش حیدریصبغت الله ایماقندیم کوهزادیحیی ایماقشیبا ظریفیشگوفه کاپیساییپروین روشانزکیه میرزاییسمیع الله احمدیمحمد نظیف صفاارغوان…

حق دسترسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 7 و 8 اپریل 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد‌ و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. محمد یارروزی خاننصیر احمدنظیر احمدعاطفههوسیجمشید اغانازو امیریسید سرور رسولینفی رحیمیفاظمه محمد یار مجروح[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/04/M.-Yar-Majroh-2.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] روزی خان نصیر احمد نظیر احمد[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/04/Nazir-Ahmad-Muntzir.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]…

حق دسترسی به اطلاعات

 این آموزش در تاریخ 15 و 16 اپریل 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. بختا جان بختیاراحسان ارینشریف سمونایوب جان خاطربهار سمسورمنیر بهارایوب یادنورالله نورییوسف منگلقابل نور همکارزین الله زهینسیف الله ظاهر بختا جان بختیار https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/04/بختا.mp3 احسان ارین د پکتیکا ولایتي…

آمریکا باید به نگرانی‌های جامعه‌ی رسانه‌ای در رابطه به منشور طالبان پاسخ بگوید

به‌تازگی سندی زیر نام منشور طالبان در 149 ماده به رسانه‌ها درز نموده که در آن بر ایجاد نظام امارت اسلامی تأکید شده است. دراین منشور، آن‌طور که ملاحظه می‌شود هیچ تغییر و تفاوتی با  نظام امارت اسلامی قبلی طالبان دیده نمی‌شود.

حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 25 و 26  فبروری 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شده و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. سهیلا یوسفیساجد ساداترحیمه میرزاییفوزیه احمدیصنم وزیریشبنم وزیریمسعود نوابیحمیده صدیقیصدف خرمسید محمد حسینعبیدالله حیدرزیحمیده وزیریمحمد صدیق نیکزاد سهیلا یوسفیطرح آموزش از راه دور برای نخستین بار در افغانستان…

حق دست‌رسی به اطلاعات

این آموزش در تاریخ 3 و 4 مارچ 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد‌ و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. میرویس بیژنحسیب الله ارامفروزان اریانگین نیازینصیر احمد شریفیشکیبا عینینیلوفر شریفیهوشا مبارزطاهره تقدسسهیلارویدا قادریصبغت الله تورانکاوه بشارتسهیلا عمری میرویس بیژنموضوع گزارش: افزایش نگرانی‌ها از بیجا شدن ده‌ها خانواده…

نی نگران وضعیت آزادی بیان و حفظ این ارزش با توجه به هیئت تعیین شده برای گفت‌گو با طالبان است

آزادی بیان یکی از ارزش‌های اساسی حقوق بشری است که در 18 سال پسین در افغانستان به درجه‌ای از شکوفایی رسیده است. این ارزش نه تنها برای شهروندان افغانستان بل‌که برای دوستان بین‌المللی افغانستان همیشه مایه‌ی مباهات بوده و است. هژده سال پسین در کنار تمامی کش و قوس‌هایی که برای شهروندان افغانستان داشته است،…