هنوز هم دسترسی به اطلاعات در افغانستان یک رویا است

    ۶ میزان به عنوان روز جهانی دسترسی به اطلاعات درج تقویم ملی و بین‌المللی شده است، اما در افغانستان این «حق» آنگونه که در قانون اساسی برای شهروندان این کشوربه رسیمت شناخته شده است تعمیم نیافته و خبرنگاران عدم دسترسی به اطلاعات را یکی از مهمترین چالش در برابر کار شان می دانند.

منافع عامه نباید در فرایند دیجیتال سازی تلویزیون ها در مقابل منافع شرکت های تجارتی نادیده گرفته شود

   مقررۀ دیجیتال سازی تلویزیون های افغانستان در حال نهایی شدن است و قرار است پس از رای‌زنی های کارشناسانه به تصویب کابینۀ افغانستان برسد. منافع عامه و به ویژه شهروندان افغانستان که مخاطبان تلویزیون ها اند؛ نباید در فرایند دیجیتال سازی تلویززیون ها در مقابل شرکت های تجارتی که خدمات دیجیتالی ارایه می کنند، نادیده…

نی از تعدیل مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی که اخیراً به تصویب رسیده، استقبال می‌کند

مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی که در عقرب سال ۱۳۹۳ خورشیدی به توشیح رئیس جمهور رسیده بود، پس از بازنگری و تعدیلات لازم در مواد آن، اخیراً توسط کابینۀ افغانستان به تصویب رسید.

دولت باید “مرکز منبع ملعوماتی افغانستان” را به نام خانم “نانسی‌هاچ دوپری” نام‌گذاری نماید

خانم نانسی‌هاچ دوپری، پژوهشگر و تاریخ‌نگار آمریکایی که بیشتر از ۶۰ سال در کنار مردم افغانستان زندگی کردپژوهش‌های زیادی در رابطه به فرهنگ و تمدن این کشور انجام داده است، بامداد امروز یک شنبه مورخ ۱۹ سنبله ۱۳۹۶، به عمر ۹۰ سالگی به اثر مریضی که داشت، در شهر کابل درگذشت.

نی از معافیت جریمه‌های مالیاتی رسانه‌ها از سوی حکومت استقبال می‌کند

   محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان امروز در دیدار با مسؤلان برخی از رسانه‌ها و نهاد‌های حامی‌آزادی بیان در ارگ ریاست جمهوری،بیش از ۱۰۸ میلیون افغانی جریمه‌های مالیاتی رسانه‌های افغانستان را معاف نمود. رئیس‌جمهور همچنان بیان نمود: آنعده رسانه‌های که در طی سال‌های اخیر مالیات شان را به دولت نپرداخته اند؛ در جریان هفت سال…