شهادت زبیر، خبرنگاران و شهروندان کشور را سوگوار ساخت

در تاریخ ۲۰ قوس، هراس افگنان در یک حملۀ تروریستی در لیسۀ استقلال شهر کابل که در تالار آن نمایش تیاتر بخاطر محکوم نمودن حملات انتحاری براه انداخته شده بود، شماری زیادی از فرهنگیان، هنرمندان، خبرنگاران و شهروندان عادی کشور را زخمی نمودند.

خبرنگاران افغانستان همبستگی شان را با خبرنگاران زندانی ترکیه اعلام می دارند

صبح یک شنبه ۱۴ دسامبر، نیروهای امنیتی ترکیه با حمله به روزنامۀ پُر تیراژ زمان و شبکۀ تلویزیونی سامانیولو ۳۲ تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران این رسانه ها را را بازداشت نموده است.

از نشر قربانیان خشونت و تجاوز در رسانه ها بپرهیزید

روز گذشته برخی از رسانه های تصویری افغانستان؛ ضمن نشر خبر تجاوز یک ملا بر یک دختر خوردسال در شمال افغانستان تصویر، هویت و مصاحبۀ قربانی تجاوز جنسی را نیز منتشر کردند که این امر بر خلاف بند های هفت و هشت مادۀ ۴۵ قانون رسانه های همگانی افغانستان بوده و رسانه ها نباید مرتکب…

لت و کوب خبرنگار تلویزیون خورشید توسط نیرو های امنیتی، جرم بوده و عاملین آن باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب خبرنگار تلویزیون خورشید را محکوم نموده وخواهان شناسائی عاملین و مجازات آنها می باشد.