در موارد گزارشدهی از خشونت علیه زنان، کلمات باید بصورت دقیق استفاده شوند

برای مبارزه علیه خشونت های جنسی، نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از تمامی سازمانهای رسانه ای در افغانستان و رسانه های بین المللی میخواهد تا استفادۀ کلمه های “قتل های ناموسی” و “رسوم زیانبار سنتی” درگزارش ها و مطالب خویش خود داری نمایند.

قطع نشرات رادیو « قلات ژغ» اقدام غیر قانونی بوده و خواهان از سر گیری بی درنگ نشرات آن رادیو هستیم

قرار معلومات واصله از ولایت زابل، مسؤلان رادیو قلات ژغ، امروز برای مدت چهار ساعت زندانی شده و نشرات این رادیو از شام روز گذشته تا اکنون به حکم مقام ولایت زابل قطع گردیداست.

جامعۀ خبرنگاری در افغانستان، از موجودیت کمیسیون غیر قانونی بررسی تخطی های رسانه یی به ستوح آمده اند

شکایات روزنامه نگاران و رسانه های افغانستان، از فعالیت کمیسون غیر قانونی بررسی تخطی های رسانه یی که در وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت دارد، روز به روز بیشتر شده و خبرنگاران ادعا دارند که این کمیسون پرونده های شان را در غیاب آن ها بررسی نموده و به مراجع عدلی وقضایی می سپارد.

لت و کوب خبرنگاران در شهر جلال آباد توسط نیرو های امنیتی، غیر انسانی بوده و محکوم است

۷ تن از خبرنگاران و فلمبرداران رسانه های مختلف، زمانی که می خواستند از یک حملۀ حراس افگنانه که صبح امروز( یک شنبه ۶ حوت ۱۳۹۱) در شهر جلال آباد رخ داد، گزارش و تصویر بگیرند؛ توسط نیرهای امنیتی ولایت ننگرهار لت و کوب و اهانت شده و وسایل خبرنگاری شان توسط این نیرو ها…

رجعت دوبارۀ پروندۀ پرتو نادری به وزارت اطلاعات و فرهنگ، اقدام بجاست

پرتو نادری، شاعر و نویسندۀ شناخته شدۀ کشور که چندی قبل برای پاسخگویی به داد ستانی کل ( لوی سارنوالی افغانستان) جلب شده بود، پروندۀ او به کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی در وزارت اطلاعات و فرهنگ مسترد گردیده است.

لت وکوب خبرنگاران حین تهیۀ گزارش و فلم از حملات انتحاری، غیر قابل قبول است

شماری از خبرنگاران و فلمبرداران حین تیهۀ فلم و گزارش از انفجار انتحاریی که امروز چهار شنبه ۲۷ جدی در چهار راهی صدارت شهرنو کابل رخ داد، مورد لت و کوب شدید نیرو های امنیتی قرار گرفتند. دیده بان رسانه ها در موسسۀ نی، لت و کوب خبرنگاران و فلمبرداران رسانه ها را با شدیدترین…

تجلیل از نخستین سالگرد باشگاه فارغان نی

اعضای باشگاه فارغان نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از نخستین سالگرد این باشگاه تجلیل به عمل می آورند. در گردهمایی که به منظور از تجلیل باشگاه راه اندازی می گردد، اعضای باشگاه به تداوم کار شان تأکید می کنند و تعهدشان را نسبت به اهداف باشگاه ابراز می دارند.