نبود یک دستورالعمل اخلاق رسانه یی در افغانستان، سبب بروز مشکلات جدی در امور رسانه ها می شود

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از تمام خبرنگاران و رسانه های این کشور خواسته است تا در تدوین دستورالعمل اخلاق رسانه یی، کمیتۀ که به همین جهت تشکیل شده است را یاری کنند.

نخستین دورۀ آموزش معیاری موضوعات حقوقی، اخلاقی و پالیسی رسانه دایر می شود

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان با همکاری موسسۀ انترنیوز، برای نخستین بار مواد آموزشی این کورس را آماده نموده است. این کورس موارد اخلاقی، حقوقی و پالیسی رسانه ها را در دو سطح افغانی و جهانی مورد مطالعه قرار می دهد. 

حکومت افغانستان باید سوء قصد کننده گان به جان خبرنگاران را شناسایی و مجازات کند

دیده بان رسانه های موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران نگران شده و سوء قصد به جان سه خبرنگار در نقاط مختلف افغانستان در طی ۳ روز را به شدت محکوم می کند.

اولین شبکه دانشجویانی که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند ایجاد می شود

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در یک ابتکار بی سابقه ای که به اهمیت رسانه های اجتماعی پرداخته و نقش آن را در انکشاف فکری مردم و سازنده گی جامعه پر اهمیت می داند. چنانچه این دفتر پشنهاد نام گذاری هفته رسانه های اجتماعی را برای اولین بار برای بخش آموزشی، علمی…

نه ریاست جمهوری و نه هیچ نهاد دیگر در افغانستان؛ نمی توانند در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی عمل کنند

رئیس جمهور کرزی، روز گذشته مؤرخ ۱۰ میزان ۱۳۹۱ مطابق به اول اکتوبر ۲۰۱۲، در مجلس وزراء؛ در ظمن انتقاد از عملکرد شماری از رسانه های آزاد افغانستان، به وزارت اطلاعات وفرهنگ وظیفه سپرد، تا اقدامات لازم را در برابر رسانه هایی که به عقیدۀ او خلاف منافع ملی عمل می کنند، مرعی دارد.

موقف نی در مورد مسودۀ جدید قانون رسانه های افغانستان

مسودۀ قانون رسانه های همگانی افغانستان که اخیراً از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده است، خواسته های جامعۀ خبرنگاری افغانستان را برآورده نمی کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ روز گذشته برای دومین بار طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی را جهت همه پرسی در اختیار خبرنگاران قرار داده است.