نی، از مسدود شدن صفحۀ انترنتی یوتیوب و صفحات انترنتی مربوط به گوگل در افغانستان شوکه شده است

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از یک سو؛ تهیه و نشر فلم را که در آن به ساحت مقدس حضرت محمد (ص) و به بیش از یک ملیارد مسلمانان جهان اهانت شده است، شدیداً محکوم نموده، این عمل شنیع را در مغایرت با فقرۀ ۲ مادۀ ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و…

فیصله های کمیسیون سمع شکایات و بررسی تخلفات رسانه ای غیر قانونی است

ارجاع پرونده های شبکه های تلویزیون سبا و ستاره به لوی سارنوالی از جانب کمیسیون غیر قانونی بررسی شکایات و رسیدگی بر تخلفات رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ را شدیداً تقبیح نموده و این اقدام را غیر قانونی می دانیم.

در این مسابقه اشتراک نمائید؛ اولین جایزۀ سالانه برای بهترین گزارشگر حقوق زن

جای مسرت است که دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در همکاری با دفتر انترنیوز درخواست برای شناسایی بهترین گزارشگر حقوق زن جهت اشتراک در اولین جایزۀ سالانه را اعلان می کند. نی از تمام خبرنگاران بشمول خبرنگاران آزاد در سطح ملی و محلی می خواهد که در این فرایند اشتراک نمایند و…

نی از بابت مداخلۀ کشور های همسایه مبنی بر محدودیت آزادی بیان و رسانه ها نگران است

درین اواخر از طریق رسانه ها به مشاهده می رسد که کشور های همسایه به ویژه پاکستان و ایران در نظر دارند تا اتحادیه های نام نهاد حامی خبرنگاران را ایجاد نمایند تا از این طریق به نفع خود، از یک سو آزادی بیان و رسانه ها را محدود و از سوی دیگر، میان جامعۀ…

اعلامیۀ مطبوعاتی

نی، حمایت کنندۀ رسانه ھای آزاد افغانستان از بسته شدن روزنامۀ اتفاق اسلام در ھرات شوکه شده و از مقامات وزارت اطلاعات و فرھنگ خواھان به جریان افتادن دوبارۀ نشرات این روزنامه است.

طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی افغانستان، رسماً به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شد

طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی افغانستان که در یک نشست ملی خبرنگاران توسط نماینده گان رسانه های سراسر افغانستان و جامعۀ مدنی ترتیب داده شده بود، امروز رسماً به وزرات اطلاعات و فرهنگ سپرده شد تا فرایند قانونی آن انجام یابد. 

مسؤل رادیو در ولایت پکتیکا توسط افراد ناشناس سربریده شده و به شهادت رسید

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از مقامات محلی ولایت پکتیکا و مرکز، مسرانه در خواست می نماید تا عاملین قتل سادم خان بهادرزوی، را شناسایی و به پنجۀ قانون بسپارند. نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به قتل رساندن بهادرزوی را با شدید ترین الفاظ تقبیح نموده و نگرانی خود را در…