هفت خبرنگار، برندۀ تندیس نی شناخته شدند

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزادافغانستان به پاس سوم می یا روز جهانی آزادی مطبوعات برنامۀ را به منظور تقدیر از کاکرد های خوب کارکنان رسانه ی راه اندازی نمود. امسال نیز هفت تن از خبرنگاران و بهترین های عرصۀ خبرنگاری توانستند در یک رقابت آزاد و سالم تندیس های نی را به دست…

کنفرانس منطقه یی بحث روی موازین اخلاقی خبرنگاران در کابل برگزار شد

خبرنگاران ولایت های کابل، میدان وردگ، غزنی، پروان، کاپیسا و پنجشیر امروز گرد هم آمدند و در یک نشست روی موازین اخلاقی خبرنگاران افغانستان بحث کردند و نظریات و پیشنهادات شان را برای غنامندی اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری ارایه کردند.

پیش نویس موازین اخلاقی خبرنگاران

تمام خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها مکلف استند که بلند ترین معیار حرفه یی بودن را در جریان وظایف شان، رعایت کنند. در کنار رعایت قوانین نافذ در کشور، خبرنگاران و مدیران و دست اندر کاران رسانه ها برای حفظ معیار های حرفه یی نیاز به خودمقرارتی کردن دارند که به آن تعهد دوام…

کنفرانس بحث و گفتگو پیرامون موازین اخلاقی خبرنگارای در ولایت هرات برگزار شد

در این کنفرانس که به ابتکار دفتر نی در شهر هرات راه اندازی شده است، خبرنگاران ولایت های زون غرب ( هرات، بادغیس، غور، فراه و نیمروز) شرکت داشتند و در رابطه به نهایی ساختن موازین اخلاقی خبرنگاری با هم بحث و گفتگو کردند.