حق دسترسی به اطلاعات

 این آموزش در تاریخ 15 و 16 اپریل 2020  برای خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی برگزار شد و اینجا تنها گزارش‌های خبرنگاران این آموزش جا داده شده است. بختا جان بختیاراحسان ارینشریف سمونایوب جان خاطربهار سمسورمنیر بهارایوب یادنورالله نورییوسف منگلقابل نور همکارزین الله زهینسیف الله ظاهر بختا جان بختیار https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/04/بختا.mp3 احسان ارین د پکتیکا ولایتي…