وضعیت مردم‌سالاری در افغانستان در یک حالت حساس قرار گرفته است

وضعیت کشور ما در حال گذار از حساسترین برهۀ زمانیست؛ به دلیل این حساسیت، اندک‌ترین خلاف‌ورزی در هر حرفۀ در کشور می تواند صدمۀ جبران ناپذیری بر آن حرفه و در اخیر به کل کشور وارد کند. رسانه ها نیز از این امر مستثنی نیستند.

از هر ده خبرنگار در افغانستان؛ ۹ خبرنگار در دسترسی به اطلاعات مشکل جدی دارند

نظرسنجی که از سوی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان راه اندازی شده بود و پرسش دهندگان این نظرسنجی تنها خبرنگاران بودند، نشان می‌دهد که ۹۰ درصد خبرنگاران از دسترسی به اطلاعات در افغانستان شکایت دارند و از فرایند دسترسی به اطلاعات به صورت قطع ناراض هستند.

خبر عاجل

حمله به تلویزیون ملی ننگرهار، حمله به تمامی شهروندان کشور بوده و یک جنایت جنگی است. گروهی از مهاجمین امروز چهارشنبه ۲۷ ثور بالای رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار حمله کرده و گفته می شود تعدادی را کشته و یا مجروح کرده اند. جزئیات بعدا ارائه می شود.

حمله بر تلویزیون ملی ننگرهار، حمله بر تمام شهروندان بوده و جنایت جنگیست

صبح امروز چهار شنبه ۲۷ ثور، گروه از افراد انتحاری که برخی از منابع رسمی تعداد آنان را سه تن می خوانند، بر تلویزیون ملی ننگرهار در شهر جلال آباد یورش برده و حدود چهار ساعت در داخل ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار با نیروهای امنیتی درگیر شدند.