ترور یک روزنامه نگار پیش کسوت در ولایت بغلان مایۀ تاسف است

   اسدالله کهزاد، سابق خبرنگار در رسانه های بین المللی که در حال حاضر به عنوان یک خبرنگار آزاد و فعال مدنی در ولایت بغلان فعالیت داشت؛ تفنگداران ناشناس صبح امروز او را در نزدیکی خانۀ اش با شلیک گلوله به قتل رساندند.

حکومت افغانستان مکلف است تا اطمینان خاطرشهروندان را بصورت صریح و روشن درقبال حفظ دستاوردها و ارزش های مندرج در قانون افغانستان فراهم کند

    ما همه صلح میخواهیم. رسانه های افغانستان در صلح بیشتر به بالندگی میرسند، اما صلح باید تضمین کنندهء دستاوردهای پانزده سال اخیر و ارزشهای مندرج درقانون اساسی افغانستان باشد. باداشتن قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین میکند نباید برضد آزادی بیان در فرایند صلح،  تفاهم یا صحبتی صورت گیرد.

بیش از نصف مخاطبان رسانه های افغانستان: رسانه های کشور به عمق قضایا نمی پردازند

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، به عنوان حامی و پشتیبان آزادی بیان و همچنان ناظر بر ارایۀ معلومات از طریق رسانه ها بر شهروندان کشور، به شکایت برخی از مخاطبان رسانه ها مواجه شد که در آن از نپرداختن رسانه ها به عمق قضایا ناراض بودند.

سال ۱۳۹۵ خورشیدی با حدود ۴۰۰ مورد خشونت در برابر کارمندان رسانه یی پایان یافت

سال ۱۳۹۵ خورشیدی، خشونت بار ترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در افغانستان گذشت. به اساس گزارش سالانۀ دیده بان رسانه های دفتر دفتر نی، در جریان سال ۱۳۹۵ خورشیدی در مجموع ۳۹۵ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه یی در سراسر افغانستان رخ داده است.

اهانت بر رسانه ها و خبرنگاران، از هر آدرس و نشانی که باشد، غیر قانونیست

بشیر احمد تینج، عضو مجلس نمایندگان و سخنگوی ژنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری در واکنش به محاصره ی خانه آقای دوستم توسط نظامیان، در صفحه فیسبوکش از رسانه ها به شدت انتقاد نموده و بدون مشخص نمودن رسانهء، همه رسانه ها را اجیر خوانده است. 

سخنگوی وزارت دفاع ملی از بابت اهانت کردن خبرنگاران، باید معذرت بخواهد

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان در یک برنامۀ تلویزیونی که از طریق شبکۀ تلویزیونی آرزو به نشر می رسید، تمام خبرنگاران را دیوانه خطاب نموده اهانت کرده است.

مشکلات و چالش های فراراه رسانه های محلی در افغانستان را بردارید

   تکثر و رشد رسانه های همگانی خصوصی بعنوان بزرگترین دستاورد یک و نیم دهۀ اخیر که حتی درسطح منطقه تا اکنون بی نظیر بوده است، درحال حاضر درمعرض خطرات جدی از ناحیهء مشخص یعنی بدامنی، عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات مالی مواجه شده است.

دولت افغانستان باید مصونیت بیشتر خبرنگاران و رسانه هارا تضمین کند

دولت افغانستان از تمام رسانه های کشور خواسته است تا ایشان در گزارشهای خبری و سایر برنامه های مطبوعاتی، پس ازین آنعده منسوبین نیروهای امنیتی کشور را که توسط هراس افگنان به قتل میرسند، واژه شهید را برای ایشان بکار ببرند.