ترکیه باید “ارول اوندر اوغلو” و دیگر خبرنگاران وفعالین رسانه هارا هرچه زودتر آزاد کند

گزارش ها میرساند که دولت ترکیه سه فعال سرشناس مدافع آزادی رسانه های این کشور را بازداشت نموده که این اقدام غیرقانونی دولت متذکره درتناقض اشکار با معیارهای بین المللی است.

ممنوعیت استفاده از پهبادها برای فلمبرداری رسانه یی خلاف موازین بین المللی آزادی رسانه ها و دسترسی آزاد اطلاعات است

وزارت داخله ی افغانستان طی اطلاعیه ی استفاده از فن آوری پرنده های هدایت پذیراز راه دور ” پهباد” را در کار روزنامه نگاری ممنوع اعلام کرده است.

ریاست جمهوری پیشنهاد رسانه های افغانستان مبنی بر تأخیر در تمدید جواز های رسانه ها را پذیرفت

برمبنای فقرۀ سوم ماده ی هشتم مقرره ی طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی و خصوصی که مشعر است:” فعالیت رسانه و نهاد در ختم میعاد مندرج فقرۀ دوم این ماده از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ ارزیابی و جواز فعالیت آن ها در بدل پرداخت نصف حق الامتیاز، مندرج فقرۀ ۳، مادۀ هفتم…

نى حمایت کننده ى رسانه هاى آزاد افغانستان لت و کوب خبرنگاران و فلمبرداران را در جریان تظاهرات امروز به شدت محکوم مى کند

آخرین اطلاعاتی که تا اکنون به دفتر نی رسیده امروز به تعداد ٨ خبرنگار، فلمبردار و عکاس در جریان تظاهرات از سوی برخی از معترضین لت و کوب و اهانت شده اند و در مواردی هم کمره های شان را نیز شکسته اند.