نی از قطع نشرات مستقیم تلویزیون آریانا نیوز که گفته می شود توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته، شُکه شده است

در جریان تظاهراتی که امروز چهارشنبه مورخ ۲۰ عقرب بخاطر دادخواهی برای سر بریده شدن هفت شهروند افغانستان در ولایت زابل روز گذشته صورت گرفته بود، نشرات زنده ی آریانا نیوز توسط نیروهای امنیتی قطع گردید.

انفجار در دفتر رادیوی محلی سانگه (حانگه رادیو) در شهر قندهار، جنایت جنگی بوده و به شدت محکوم است

حوالی ساعت ٧ شام امروز پنج شنبه انفجار در داخل محوطه ی رادیوی محلی سانگه در شهر قنداهار صورت گرفته که خسارات هنگفت مالی را در پی داشته است، اما خوشبختانه به کارمندان آن رادیو آسیب نرسیده و نشرات آن نیز فعال است. 

تهدید شبکه های تلویزیونی طلوع و یک از سوی طالبان برخلاف ارزش های اسلامی، انسانی و جهانی می باشد

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، تهدید طالبان هراس افگن بر شبکۀ تلویزیونی طلوع و یک را به شدت محکوم می نماید. طالبان با این اقدام؛ بار دیگر دشمنی شان را با انسانیت و تمدن آشکار می سازد.

بازداشت خبرنگاران بخاطر نشر و پخش اخبار و اطلاعات، غیر قانونیست

اخیراً حمید شیرزی، از گزارشگران طلوع نیوز ظاهراً به دلیل نشر گزارش مبنی بر درگیری های گروه های طالبان با نیروهای دولتی در مسیر راه قندوز -بغلان توسط ماموران امنیت ملی برای حدود یک ساعت بازداشت و پس از بازپرسی آزاد شده است. 

به آتش کشانیدن تأسیسات رسانه ها یک عمل وحشیانه است

پس از اشغال شهر قندوز توسط هراس افگنان طالب، اکنون جنگجویان این گروه دست به اقدامات وحشیانه و غیر مدنی زده و آخرین اطلاعاتی که به دفتر نی رسیده حاکی از آن است که دفتر رادیو تلویزیون روشنی در ولایت قندوز را به آتش کشیده اند. دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان به…