انفجار ماین در مقابل درب رادیو دنیای نوین و آژانس خبری پژواک بزرگترین تعرض بر آزادی بیان پنداشته می شود

در جریان کمتر از یک هفته، دو انفجار در مقابل درب ورودی دو رسانه در ولایت های پروان و ننگرهار نگرانی شدید جامعۀ خبرنگاری و به ویژه دفتر نی را بر انگیخته است.

فشار بر رسانه ها و خبرنگاران غیر قابل تحمل است

مسؤلان دولتی و نماینده گان مردم در شوراهای ولایتی نباید در برابر خبرنگاران متوسل به اعمال فشار و ارعاب رسانه ها و خبرنگاران شوند، زیرا افشاء گری و تهیۀ گزارش های تحقیقی که در آن چهره های فاسد و قانون شکن افشاء می شوند، کمک شایانی در تحکیم قانونیت درکشور می کند.

لغو کمیسیون غیرقانونی تخلفات رسانه یی اقدام خوب برای اجرای قانون رسانه های همگانی پنداشته می شود

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لغو کمیسیون غیرقانونی بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی را مورد استقبال قرار می دهد و آن را اقدام خوب برای اجرای قانون رسانه های همگانی می پندارد.

جلوگیری از فرستادن کتاب های نشر شده ای ناشران افغانی توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ خلاف قانون و روحیۀ آزادی بیان است

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر جلوگیری از فرستادن کتاب های نشر شده توسط ناشران افغانی را به نمایشگاه بین المللی کتاب که در تهران برگزار می شود، خلاف اصل آزادی بیان و قانون رسانه های همگانی و کاپی رایت می داند.