از نشر قربانیان خشونت و تجاوز در رسانه ها بپرهیزید

روز گذشته برخی از رسانه های تصویری افغانستان؛ ضمن نشر خبر تجاوز یک ملا بر یک دختر خوردسال در شمال افغانستان تصویر، هویت و مصاحبۀ قربانی تجاوز جنسی را نیز منتشر کردند که این امر بر خلاف بند های هفت و هشت مادۀ ۴۵ قانون رسانه های همگانی افغانستان بوده و رسانه ها نباید مرتکب…

لت و کوب خبرنگار تلویزیون خورشید توسط نیرو های امنیتی، جرم بوده و عاملین آن باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب خبرنگار تلویزیون خورشید را محکوم نموده وخواهان شناسائی عاملین و مجازات آنها می باشد.

کارمندان رادیو خوشی در ولایت بغلان را زود آزاد نموده و زمنیۀ از سر گیری نشرات آن را فراهم سازید

روزپنجشنبه تاریخ ۱۷ میزان، شماری از سربازان پولیس به رادیوی محلی خوشی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان یورش برده و ۱۱ تن از کارمندان این رادیو را بازداشت و نشرات این رادیو را نیز متوقف نموده است.

قتل مرموز یک کارمند رسانه یی در شهر مزار شریف بار دیگر جامعۀ خبرنگاری افغانستان را تکان داد

پلوشه توخی، سابق خبرنگار در رادیو بیان شمال روز گذشته در خانه اش واقع در شهر مزار شریف توسط فرد ناشناس به طور مرموز کشته شد.خانم پلوشه مدت ۵ سال در رادیو بیان به صفت خبرنگار وظیفه انجام داده و دو سال پیش جهت تحصیلات عالی دورۀ ماستری به کشور تایلند رفته بود. او تازه…

زخمی شدن یک خبرنگار در رویداد هراس افگنانۀ صبح امروز کابل بر نگرانی های ما می افزاید

در حملۀ تروریستی صبح امروز که در نزدیکی دادگاه عالی افغانستان در شهر کابل رخ داد، در کنار شهروندان و عابرین، یک تن از خبرنگاران که بخاطر تهیۀ یک گزارش از جاده عبور می کرد زخم برداشته و به یکی از شفاخانه های کابل انتقال داده شد.