نی از اقدامات قانونی کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات پشتیبانی می کند

کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات ۲۲ رسانۀ دیداری، شنیداری و چاپی را در جریان مبارزات انتخاباتی و دورۀ سکوت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نشرات جانبدارانه ، نقض دورۀ سکوت و نشرات تحریک آمیز ملزم به پرداخت جریمۀ نقدی نموده است.

آغاز رای دهی انتخابات ریاست جمهوری

امروز مورخ ۲۴ جوزا سال روان مراکز رای دهی به ساعت هفت صبح در سرتاسر کشور بازشد. نیروهای امنیتی ظاهرآ فضای امنیتی خوبی را به وجود اورده اند و مردم کشور دسته به مراکز رای دهی می روند تا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند.

خواسته های برحق خبرنگاران ولایت قندهار باید هر چه زودتر پذیرفته شود

خبرنگاران ولایت قندهار پس از آن که توسط مسؤلان شفاخانۀ میرویس و شماری از سربازان پولیس آن ولایت اهانت شدند، تصمیم گرفتند تا زمانی که از خبرنگاران عذرخواهی نکنند از نشر و پخش اخبار مثبت دولتی در ولایت قندهار خودداری می ورزند.

قطعنامۀ مدیران رسانه ها

مدیران رسانه های آزاد افغانستان در نشست زیر عنوان “کنفرانس ملی مدیران رسانه های آزاد افغانستان”، مورخ ۵ جوزا ۱۳۹۳ خورشیدی که در دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان برگزار شده بود و در آن بیشتر از یک صد تن از مدیران رسانه های سراسر کشور شرکت نموده بودند؛ موارد آتی را به…