بخشی از بودجه‌ی اضطراری حکومت باید برای رسانه‌ها اختصاص داده شود

دولت افغانستان برای هر ولایت براساس وضعیت گستردگی بیماری کوید 19، مقداری بودجه‌ی اختصاصی در نظر دارد. تا حال کم از کم برای ولایت‌های هرات، قندهار و کابل، دراین زمینه شاهد اختصاص بودجه‌ی ویژه بوده ایم. این بودجه با توجه به بخش‌های آسیب پذیر، به عرصه‌های کاری مختلف مختص می‌شود.

نی از رسانه‌ها و خبرنگاران مصرانه می‌خواهد در زمانی که بیماری “کویدا 19” همه‌گیر می‌شود، در نهایت مسوولیت پذیری وظایف شان را انجام دهند.

رسانه‎های کشور در شرایط حساس وتاریخی قرار دارد. نقش رسانه‌ها دراین شرایط حساس، می‎تواند سرنوشت مردم این کشور را تغییردهد. رسانه‌ها باید دراین شرایط مسوولیت‌های شهروندان را تعریف کرده و برای هر شهروند نقشش را تشریح نماید. رسانه‌ها می تواند در حال حاضر، مردم را به سوی وضعیتی که عاقبتش خوش‌بختی است رهنمایی کند یا…

هفته‌ی اخیر، خشونت‌بارترین هفته‌ برای آزادی بیان در کشور بود

هفته‌ای اخیر بد ترین هفته برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در افغانستان بود. در حدود 10 مورد شکایت در دیدبان رسانه های نی به ثبت رسیده است که عمده ترین آن‌ها چالش‌های خبرنگاران درزمینه‌ی  دست‌رسی به اطلاعات را نشان می‌دهد.

هر شکایت در برابر رسانه‌ها باید به کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای سپرده شود، نه به نهادهای عدلی و قضایی

در تاریخ 30 نومبر سال 2019 پای گزارکی‌ از در حساب‌ رخ‌نامه‌ی، فیس‌بوک، آقای امرالله صالح، رئیس روند سبز و معاون نخست برگ انتخاباتی آقای غنی، فردی به نام مبارز نوروزی، کارمند وزارت اقتصاد، تبصره‌ای انتقادی نگاشته است.

در بحبوحۀ مذاکرات صلح با طالبان، این گروه با نشر اعلامیۀ نگرانی ها در مورد فشار  برآزادی بیان را، افزایش داده است

طالبان با نشر اعلامیه‌ای صفحه انترنتی خبریال را متهم به نشر و پخش پروپاگندا علیه مقامات این گروه نموده و مدعی شده اند که این صفحۀ انترنتی اذهان مردم را مغشوش می‌نماید.

نی از تصویب مقرره کمیتۀ مشترک استقبال می‌نماید.

به تازه‌گی مقرره کمیتۀ مشترک به تصویب رسیده است. نی تصویب مقررۀ کمیتۀ مشترک را نوید خوب به جامعه خبرنگاری افغانستان دانسته و از آن استقبال می‌نماید. این مقرره در جلسه کابینه که روز دوشنبه 21 دلو برگزار گردیده بود، به تصویب رسید.