لت و کوب خبرنگاران توسط مقامات دولتی، جرم بوده و عاملین آن باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب خبرنگار، راننده و فلمبردار تلویزیون خورشید را محکوم نموده وخواهان شناسائی و مجازات عاملین آنها می باشد.

رئیس جمهور کشور مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات را به شکل فرمان تقنینی توشیح نماید!

با توجه به رخصتی های زمستانی شورای ملی، از رئیس جمهور افغانستان تقاضا می شود تا مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات را به شکل سند تقنینی توشیح نموده و شورای ملی کشور باید این قانون را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصویب نماید تا خبرنگاران با در نظر داشت آن قانون بتوانند گزارش های…

بروز مشکلات در جامعه رسانه یی ناشی از عدم ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ است

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از رسانه ها، خبرنگاران و کارشناسان که در رسانه ها ظاهر می شوند، می خواهد تا اصل حقوق شهروندی، موارد قانونی و موازین اخلاقی خبرنگاری را رعایت نموده؛ نگذارند که اذهان عامه مغشوش و مراجع عدلی و قضایی بر رسانه ها بتازند.

حملۀ مسلحانه و لت و کوب مسؤلان یک رادیوی محلی در ولایت ننگرهار غیر قابل تحمل بوده و محکوم می باشد

شماری از افراد مسلح صبح امروز سه شنبه مورخ ۲۸ عقرب بر ساختمان رادیو همیشه بهار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار حمله نموده و پس از لت و کوب مدیر مسؤل و محافظین این رادیو، نشرات آن را نیز قطع نموده و برخی از وسایل و لوازم رادیو همیشه بهار را شکسته و…

جان باختن یک خبرنگار حین سفر از قندهار به کابل در اثر حادثۀ ترافیکی، یک بار دیگر خبرنگاران را سوگوار ساخت

عبدالمتین بریال، خبرنگار رادیوی محلی “میرمن” در ولایت قندهار صبح امروز در مسیر شاهراه کابل قندهار در اثر حادثۀ ترافیکی با دو تن از همراهانش جان باخت.

قانون حق دسترسی به اطلاعات باید پیش از برگزاری انتخابات تصویب شود

حدود ۲۰۰ خبرنگار و فعال رسانه یی در یک گرد همایی مسالمت آمیز با هماهنگی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، در مقابل شورای ملی افغانستان از وکلای مردم در پارلمان خواستند تا از حکومت افغانستان بخواهند تا قانون حق دسترسی به اطلاعات را جهت تصویب به شورای ملی بسپارند.