برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

<p> ۲۱ _۲۴ می ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۴ روز در داخل دفتر نی دایر گردید.در این آموزش به تعداد۱۱ تن که ۳ تن آن طبقه اناث بود شرکت کرده بودند. احمدلله سمون سعدیه پوپل عبدالقادر تکین امید سمورالماس انیلمحمد خان سید حمید هاشمی روف ځلاند…