گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 92018 ) از طرف دفتر نی برای 11 تن از خبرنگاران دایر گردید محمدیاسین جویاحزب‌الله راهینیشجاع‌الدین استانکزیفرزاد خاموشسمیرا عظیممسعوده ساحلمرسل رسولیوژمهفرهاد بهروزفرشته سدیداجمل آرین محمدیاسین جویا حزب‌الله راهینی شجاع‌الدین استانکزی فرزاد خاموش سمیرا عظیم مسعوده ساحل مرسل رسولی وژمه فرهاد بهروز…

اصول گزارش دهی از انتخابات

این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. Previous tab Next tab Empty tab. Edit page to add content here. مرسل رسولی [wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/مرسل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”] [/ultimate_heading][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tab][/vc_tour][/vc_column][/vc_row]