گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (1 الی 3 اکتبر 2019 )از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید عبدالصبور توانامحمد کریم انوریصبغت الله تورانعبدالمومن نایابنصیر احمد پیماننظیفه نایابمحبوبه محمدیسهیلا عمریسهیلا هاشمیکاوه بشارت عبدالصبور توانا_رادیو فجر محمد کریم انوری_رادیو نوبهار بلخ صبغت الله توران_تلویزون پیکان عبدالمومن نایاب_…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (5 الی 8 نوامبر 2018 )از طرف دفتر نی برای 13 تن از خبرنگاران دایر گردید مریم حسن زادهسهراب اریاعبدالباسط نوریفردین عبدیحبیب اللهفرشته اثرنیلوفر شریفیمحبوبه محمدیمرسل امیریحمید نواب‌زادهآزاده حکیمینصیر شریفی نگین نیازی مریم حسن زاده سهراب اریا عبدالباسط نوری فردین عبدی حبیب الله فرشته…