گزارش دهی از انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (6 الی 8 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 8 تن از خبرنگاران دایر گردید حسیب الله مستنصرشعیب جلالیسما سپهرجواد توانگرمنصور فرخیزلمی همتاروح الله دانشداوود شاه طنین حسیب الله مستنصر_ شعیب جلالی_رادیو تلویزیون ملی سما سپهر_تلویزیون فریاد جواد توانگر_تلویزیون اصلاح منصور فرخی_اژانس…

گزارش دهی از انتخابات

این آموزش برای مدت 3 روز  در دفتر نی هرات برای 8 تن از خبرنگاران  (6 پسر و 2 دختر)دایر گردید. سما سپهریحسیب الله مستنصرشعیب جلالیجواد توانگرمنوچهر فروخیزلمی همتاروح الله دانشداود شاه طنین سما سپهری_تلویزیون فریاد https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/10/Sama-Sepehri.mp3 حسیب الله مستنصر شعیب جلالی جواد توانگر منوچهر فروخی زلمی همتا روح الله دانش داود شاه طنین Previous…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (26 الی 29 نوامبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید ابومسلم خراسانیفاطمه پارسافایق هرویفروزان فروغسیداحمد کریمیعبدالکریم عظیمیملکه محمود‌زادهفایزه ابراهیمیشکریه امینیفاطمه شریفیفرشته کریمیمهرو سروریفریبا اکبریشیما وفا ابومسلم خراسانیابومسلم خراسانی فاطمه پارسافاطمه پارسا فایق هرویفایق هروی فروزان فروغفروزان فروغ…