گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت سه روز (13 الی 15 اکتبر 2019 ) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید نبیله بابکرخیلفاطمه صمیمیهیلی حقیرالما افغانادریس اصغریطارق الله عظیمیسمیع الله حلالساحل ساداتسید ادریس ولیزادهویدان مینوالامرالله امراناباسین امرخیل نبیله بابکرخیل_رادیو صفا فاطمه صمیمی_رادیو انعکاس هیلی حقیر_رادیو نرگس الما افغان_ویب…

گزارش دهی از اصول انتخابات

برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (16 الی 19 دسمبر 2018) از طرف دفتر نی برای 10 تن از خبرنگاران دایر گردید سردار خان افغانافتخار جانانزبیر مومندضیاالدین ابراهیم‌زیآصف تمیممریم ساداتزهره نوریسیما سعیدبسیمه کاملعباس خان سردار خان افغان https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Sardar-.mp3 افتخار جانان https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/iftikhar.mp3 زبیر مومند https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Zubeer-.mp3 ضیاالدین ابراهیم‌زی آصف تمیم https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/اصف-راپور.mp3 مریم…