کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

<p> ۳- ۵ اپریل ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۱۲ تن  شرکت کرده بودند. احسان الله احسانخمینی سجادبصیر احمدنورآغا حقیارنجیب الله سرورینسیم خان ولسینسیم خان ولسیبریالی بهیرخانزاده همرازجان آغا سعیدی نور احمد احمدیمجاهد اقبالزیقیدالله…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۸

۱۹_ ۲۱ فبروری ۲۰۱۸ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۳ روز در داخل دفتر نی برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۵ تن  شرکت کرده بودند. نادر خان عارفعبدالحکیم تندمجاهد اقبال زیثنا الله مومندعباسبلال احمدیارپاکیزه فیضیبشیرههما صفابی بی سوده سعیدیفاطمه نظیفه بارکزیبسنوره صفاسایره سلیمزرغونه سحر نادر…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

<p> ۲۶_۳۰ مارچ ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵روز در داخل دفتر نی در ولایت ننگرهار برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد۱۵تن شرکت کرده بودند. خالد امانیویدان مینه والنورالله صافیسیدرحمانامین اللهعبدالکبیر اغامحمدشاکرجاوید صافیمصطفی میاخیلامین جرتعزیزخان استانکزیاباسین امرخیلعباس احمدزیشهزاده شینوارینصرت اللهاسماعیل خالد امانی_رادیو سباون[wonderplugin_pdf…

کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات سال ۲۰۱۷

<p> ۱۹ _۲۳ فبروری ۲۰۱۷ این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان  برای مدت ۵روز در داخل دفتر نی در ولایت ننگرهار برای خبرنگاران دایر گردید. در این آموزش به تعداد ۷ تن شرکت کرده بودند. شریف الله معروف جاوید صافی زبیح الله ضیاوالحق ولیاسلام الدین شینوارینذیر وطنوالموسی خوگیانی شریف الله معروف…