کورس کوتاه مدت پیشرفته تولید بسته های رادیویی

این آموزش از تاریخ ۱۷-۲۸ اپریل سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان ( هرات ) برای ۷ تن خبرنگاران رادیو فریاد در داخل خودی رادیو فریاد دایر گرددید. میرویس اکبراقبال خادمعمر حنیفسید مصطفی انزلهمدثر شاه وزیریاحسان الله نصیریمیلاد پدرامگزارش صوتی تولید بسته های رادیوییگزارش صوتی تولید بسته های رادیویی…