خبرنگاری تحقیقاتی ۸- ۲۲ می ۲۰۱۶

این آموزش از تاریخ ۸ الی ۲۲ می سال ۲۰۱۶ از طرف دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای ۲۵ تن خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی  دایر گردید. سید منیر احمد اقبالجهان زیب مومند اجمل متینامان الله جبیبنرگس نوریفوزیه آرینعاقله واسقضیاالحق سمندربشیر احمد رسولیعبدالحلیم ابراهیمیعبدالمبین همدردشفیع الله اکبریمحمد قسیم فرمندآرین سلطانی سلطانیواخیل احمد عزیزنازیه…

خبرنگاری تلویزیونی پیشرفته ۱۷ اپریل- ۴ می ۲۰۱۶

این آموزش از تاریخ ۱۷ اپریل الی ۴ می سال ۲۰۱۶ توسط استادان دفتر نی حمایت کننده رسانه های ازاد افغانستان برای ۲۰ تن خبرنگاران تلویزیون تعلیمی و تربیتی در داخل کتاب خانه تلویزیون تعلیمی و تربیتی دایر گردید. محمد یاسین امینصفور رحمان هاشمیمحمد خان انیستمیم مزیدیفهیم نیکزادمصطفی رحیمیفضل خالد نوریغلام ایشان سخااجمیر رحمانیغلام سرورعصمت…