اعلامیه فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌‌ای افغانستان در رابطه با نشست‌های غیرقانونی به نام این نهاد

  فدارسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌ای افغانستان اعلام می‌دارد که نشست‌هایی که به تازگی در کابل با استفاده از نام این فدراسیون برگزار شده است، رسمیت ندارد؛ تصامیم و مواضع آن را نمی‌پذیرد و با جدیت رد می‌کند.

نی درآیین رسانه ها

هشت صبح : نی: دولت باید چهار خبرنگار بازداشت شده از سوی امنیت ملی را رها کند اطلاعات روز : نی خواستار رهایی فوری خبرنگاران بازداشت‌شده در قندهار شد صبح کابل : نی: خبرنگاران بازداشت‌شده در کندهار هرچه زودتر آزاد شوند خبر گزاری نشانه : دفتر «نی» خواهان رهایی چهار خبرنگار بازداشت شده از سوی…