برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  23و 24  نومبر 2020  برای خبرنگاران ولایت پروان به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

اژانس خبری پژواک

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/فرید-تنها-پروان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اریانا نیوز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/محمد-جواد-اعتماد.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

طلوع نیوز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/زریالی-فروتن-پروان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو برین

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/لینا-محمدی20210212.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

باختر نیوز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/محمد-خالد-سخا-پروان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رسانه کهکشان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/Fathulazim-Farhad.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو دنیا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/میرویس-دانشیار-پروان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو کهکشان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/خاطره-نیکزاد-پروان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون دانش

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/ننگیالی-نوری-نظامی20210220.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]