برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  ۱۶و ۱۷  دسمبر 2020  برای خبرنگاران ولایت بغلان به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو تلویزیون ملی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/رخسار.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو ارزو

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/ایمل-عمری.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو ثنا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/فروزان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو پیمان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/رحمت-الله.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون ملی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/آصف.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هفته نامه سلسله

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/جاوید-امیری.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رادیو بغلان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/محمد-گل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تلویزیون هیواد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/نورګل-Baghlan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]