برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ   14و 15 مارچ 2021  برای خبرنگاران ولایت بلخ به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو تلویزیون ملی

اژانس خبری باختر

رادیو بانو

تلویزیون ستاره شهر

تلویزیون رهنورد

رادیو رهنورد

رادیو سلام وطن

تلویزیون ازاد

تلویزیون 24 افغانستان

تلویزیون 24 افغانستان