برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  13و 14  دسمبر 2020  برای خبرنگاران ولایت کندهار به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

بریالی فیضی

بریالی فیضی

محمد شفیع عمری

عبدالقهار هاشمی

شمس عمری

محمد خان منندوی

محمد خان منندوی

مینه صمیمی

قدریه

نیلوفر محبت

سمیع الله پوپل

احسان الله

احسان الله