برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ   24و 25  مارچ 2021  برای خبرنگاران ولایت کندز به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

رادیو نان اف ام

رادیو رویان

رادیو سلام وطندار

رادیو چراغ

رادیو کندز

رادیو کندز

رادیو تلویزیون ملی

رادیو تلویزیون ملی

تلویزیون اورانوس

رادیو کندز

تلویزیون روشنایی

رادیو کندز

رادیو کندز