برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  23و 24  نومبر 2020  برای خبرنگاران ولایت ننگرهار به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

عطا الله شاگوال-رادیو تلویزیون انعکاس

نورعلم ارمان-تلویزیون ملی

شفیع الله کاکر- رسانه بروز

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/شیفیع-الله-کاکړ.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عبدالصبور غفوری-رادیوملی

هارون هلال- رادیو مزل

ذاکره ذکی- رادیو کلید

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/ذکي.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ماهر احسانزی- اژانس خبری باختر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/ماهر-احسانزی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سمیع الله شینواری- رادیو حقیقت

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/د-سمیع-الله-شینواري-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عاقله اسد- ویب سایت تند

<p style=”text-align: left;”>[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/عاقله-اسد-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]</p>