برنامه آموزشی بررسی واقعیت در تاریخ  23و 24  نومبر 2020  برای خبرنگاران ولایت ننگرهار به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا گزارش‌های پس از آموزش آنان نشر شده است

عطا الله شاگوال-رادیو تلویزیون انعکاس

نورعلم ارمان-تلویزیون ملی

شفیع الله کاکر- رسانه بروز

عبدالصبور غفوری-رادیوملی

هارون هلال- رادیو مزل

ذاکره ذکی- رادیو کلید

ماهر احسانزی- اژانس خبری باختر

سمیع الله شینواری- رادیو حقیقت

عاقله اسد- ویب سایت تند

<p style=”text-align: left;”></p>