نجیب الله مسافر، چی دافغانستان یو تګړه خبری انځور اخیستونکی (فوتو ژورنالیست) دی، د کب د میاشتی د ۳ نیټی څخه د کابل د پلچرخی په بندیخانه کی پروت دی .
ښاغلی مسافر ۸ ماله وړاندی دیو شمیر د معارف د انجونی چی د رژه په حال کی وه د عمومی فضا څخه عکس اخیستی و ، خو داعکس هغه مهال پر یوه پرودکشن باندی خرڅ شوی و چی وروسته د مسافر دهمکارانو پر وینا ، دا عکس وروسته له ایدیت څخه د اتصالاتو دمخابراتی شرکت له خوا د یواعلان په ډول ترینه ګټه اخیستل شوی ده .
یوه انجلی چی پدی انځور کی لیدل کیږی شکایت کړی دی او ابتداییه محکمی ددی انجلی د شکایت پر اساس ښاغلی مسافر د ۱۰ زره افغانی جریمه په ورکولو سره محکوم کړی دی ، خو وروستی محکمی چی اوه کاله وروسته جوړه شوی ، ښاغلی مسافر په ۶ میاشتو زندان محکوم کړی دی.
نی دافغانستان دآزادو رسنیو ملاتړ اداره پدی باور دی چی مسافر چی هغه هیڅ ډول جرم ندی تر سره کړی .اودعدلی او قضایی د بنسټونه اجرات د شکلی لحاظه د جرایمو او مجازاتو د قانونیت او پرنسیپ پرخلاف اود برائت اصل دی .
نجیب الله مسافر چی دا عکس یی د خبریالانو په جمعه کی د یو مناسبت په ترځ کی او په یوه عامه مکان کی اخیستی و، د یوخبریال په او حرفه یی عکاس په صفت د کاپی رایت د قانون پر اساس کولای شی چی خپل هنری اثر خرڅ کړی .او دخبریالی د اصولو پر اساس کوم شخص چی د عام ځای څخه انځور اخلی اجازه اخیستلو ته اړتیا نه لری .
دا چی وروسته په عکس کی تصرف صورت مومی ، برم هغه څوک دی چی په عکس کی تصرف راولی .نه هغه څوک چی عکس یی خرڅ کړی دی .
نی دافغانستان دآزادو رسنیو ملاتړ اداره د هغه څه په پام کی نیولو سره چی دیو خبریال عکاس پر وړاندی صورت موندلی دبیان دازادی په اړه اندیښمن دی او د افغانستان دجمهور ریس څخه غواړی تر څو دافغانستان داساسی قانون د ۳۴ مادی پر اساس دبیان ازادی دی د هر ډول تعرض څخه مصوون وساتی . او عکس اخیستل د بیان دآزادی د لوړو مصادیقو څخه شمیرل کیږی او د نجیب الله مسافرد دوسیی په کی تجدید نظر حکم د یو ځانګړی فرمان په ترخ کی صادر کړی ترڅو د هغه دوسیه د نوموړی او د هغه مدافع وکیل په حضور کی وڅیړل شی .